Hem » Swanson: Elpriset -99%

Swanson: Elpriset -99%

Att elpriset kan rasa så snabbt beror på att solpaneler fallit mer än 99% i pris, sedan 1975. Därmed dess elpris ned över 99%. Detta väcker en ny logik, där Kina, Indien och även Saudiarabien kommer att spela en ny roll.

Smartare produktion har visserligen pressat priserna under många år. Men framför allt är det nu miljöproblem i flera stora kinesiska städer har fått Kina att nu på allvar satsa på produktion i stor skala. Det gör att priserna fortsätter att pressas i ett allt snabbare tempo.

Bloggat om ENERGI

Det är av samma skäl som Indien den 1 mars öppnade världens största på 10 kvadratkilometer stora solparken utanför Karnataka på landets sydvästra sida. Detta för lokalt bruk, för nu börjar sol bli riktigt lönsamt. Och redan utlovas 60 miljoner indier från grön hushållsel före 2020. Ja, det är verkligen nu det händer.

Ännu häftigare är beskedet från i veckan: Saudiarabien ska bygga en solpark 100 gånger större. Eller en yta 1 000 kvadratkilometer eller 10 gånger 100 kilometer. Och nu talar vi förstås för distribution till övriga Asien genom en ”supergrid” eller ett jättenät.

Vad är det som händer? Vi talar om Swanson lag, som senaste femtio åren visat att varje gång utbudet dubblas så faller priset 20 procent. Just nu rör det sig om detta prisfall vart annat år. Och när efterfrågan nu går i taket fullständigt väntas priserna rasa än mer.

Energikällorna kommer antagligen också se annorlunda ut. Från att vi idag har fossilbilar och eluttag i huset, så kommer dessa samverka långt mer. Lägg till att vi antagligen hämtar vår el från olika källor. Ibland har vi sol, sedan vind i överflöd. Då producerar vi el. För att sedan kalla vinternätter hämta igen el från vattenkraft.

Närmaste 15-20 åren ser grön energi ut att ta över som vår största energikälla. Oljan och kolet tappar mest. Gas och solenergi väntas bli närmaste årtiondenas stora vinnare. Soltekniken anpassas som bäst till nordliga, men framför allt lär vi i norr får leva med vindkraft. Medan de vid ekvatorn kan excellera i billig solenergi. För den kommer att bli betydligt billigare.

Plötsligt slipper vi varierande pris på olja och kol. För att istället lita på naturens mer jämna flöde av sol och vind. Energipriset lär pressas rejält. Grattis.

Bloggat om ENERGI

Hur agerar du annorlunda när elen blir dramatiskt mycket billigare? /claes hemberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *