Hem » Länge leve ekonomi-tv

Länge leve ekonomi-tv

Ekonomi + TV är en underbar kombination. Eftersom tv är ett supermedia för den som vill förenkla krångliga samband. Därför är det särskilt tråkigt när ett media lägger ned sin tv-satsning. Nu lägger SvD Näringsliv ned sin. Här sista inslaget om Europas skakiga konjunktur. När vi behöver mer tv!

TV är dåligt på siffror. Eller rättar sagt – tv-tittarna – har svårt att följa siffror genom tv-rutan. Därför talar vi på tv mer om ”uppåt” eller ”stor förändring” än reda siffror.

Här kan någon tycka att vi tappa värdefulla nyanser. Men jag säger tvärt om. Den som vill ha exakta siffror kan följa nyhetsbyråernas telegram…

TV får istället människor att förstå på riktigt. Även komplexa samband går fram. För det viktiga är inte om BNP är 2.4 eller 2,1%, för tv-tittaren. Det intressanta är att lågkonjunkturen ser ut att vara runt hörnet. Och det ser tv-tittaren i ansiktsuttryck, nyanser och röstläge.

Lägg till att tv skapar en ögonkontakt och relation till följaren. Det är särskilt viktigt när vi talar om viktiga frågor som folks ekonomi. De måste kunna ta frågorna på allvar. Och då är människa till människa en stor fördel.

Dessutom kan direktsänd tv vara magisk. TV-journalisten och den intervjuade spelar mer på lika villkor. Små nyanser kan säga så mycket mer än alla siffror i världen. Ett litet ordval kan få hela meningen att byta riktning. Det blir så ärligt, redigerat och direkt…

Allt som allt är tv ett supermedia för den som vill tala ekonomi till vanligt folk. Trist då att en ekonomi-studion lägger ned. Under tiden hoppas jag på många fler.

Här sista inslaget om Europas skakiga konjunktur.

/c

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *