Hem » ”Låga räntor i 30 år”

”Låga räntor i 30 år”

Spara i 30 år och betala 0,9% för det. Ja, i Tyskland är det så numera. Låga räntor tycks bita sig kvar. Något som alla räntesparare och stater borde bry sig om. Och börsen lär bli en betydligt bättre adress, även om övergången kan bli skakig.

Tyska räntor över 30 år säljs nu ut till minusränta. Det är ett nytt kapitel i ekonomisk teori och praktik. Orsaken just nu är svaga ekonomiska utsikter. Och oro för att ekonomin börjar gå baklänges – en recession.

”Pengar blir nära gratis”, säger den optimistiske lånaren. ”Pengar har förlorat sitt värde”, tänker den skeptiske med kontanter.

Bägge kan vi säga har rätt. Men ”vanligt folk” riskerar att blanda ihop vägvalen. Att tjäna pengar, kommer vara fortsatt viktigt. Att ”sitta på pengar” är däremot mest värdelöst och ger antagligen noll. Det betyder inte att vi måste konsumera pengarna fort, utan tvärt om, vi behöver en plan för pengarna (är de ska användas) och vi måste leta tillväxt.

Låga räntor närmaste 30 åren är samtidigt en ny situation. Att spara i räntor är då naturligtvis en dålig idé. De låga räntorna riskerar också att få människor att börja låna på ett sätt vi inte sett förut. En ännu sämre idé.

Är börsen rätt adress? Börsen lär ju ge mer än räntorna. Men kanske inte närmaste året. Utan både övergången till mer pressad lågräntevärld och dessutom en mer tillfällig inbromsning i ekonomin, kan göra det extra skakigt på börsen närmaste året.

Oavsett om du är privatperson eller stat, blir långsiktighet själva nyckeln. Och i kortsiktigheten och populismens tidevarv tycks just detta längre perspektiven vara största bristvaran. Ja, lång sikt är lite svårare att överblicka, än ditt senaste tweet. Därför hör vi ofta osakliga politiker ryta häftiga ord och uttryck, snarare komma med konkreta planer och hållbara lösningar.

Att låna till tillväxt och utveckla samhället är samtidigt en ovanligt bra idé. Vi behöver nu bygga vår tids akvedukter. Som försörjer, skyddar och stabiliserar. Oavsett om pengarna kommer från en stat eller en privatperson. Särskilt som vi talar om stora förändringar i frågor om energi, transporter och klimat de närmaste årtiondena. Just nu öppnar sig långa vägval på ett sett vi inte haft tidigare.

Nu först får vi se fram mot en lågkonjunktur. I Tyskland talar de redan öppet om en recession under tredje kvartalet. Industrin är också skeptisk.

Och den där tyska 30-års minusräntan är ännu inget brett fenomen. Utan mer ett test. Några kan på kort sikt spekulera i valutor, räntor mm. Detta kan göra 30-års minusränta till en tillfällig händelse. Vi får väl se. Breder fenomenet däremot ut sig, kan vi verkligen säga att vinden vänt på riktigt. Att pengar saknar värde. Att de till och med kostar mer än de ger.

Vilka är vår tids akvedukter? /claes hemberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *