Hem » Viruset svårast i USA

Viruset svårast i USA

Virusets spridning i USA är nu oroväckande. Trots att epidemin precis börjat där, visar de redan störst spridning av alla nationer. Detta kan fördjupa och förlänga krisen för världsekonomin. Sveriges trend planar däremot ut.

Kina är mest helt förbi sin Coronakris. Samma sak märks i en rad asiatiska länder som tidigt lyckats nå en betydligt lugnare utveckling än övriga världen. Det visar data från Hopkins/FT (bilden).

Sverige och Norge för en mer positiv bild. Här ser virusets utveckling ut att plana ut. Sveriges trend planar ut på ett sätt som påminner om Japan och Sydkorea. Men Sveriges egna siffror styr inte vår ekonomi, utan vi är i händerna på omvärlden; främst Europa och USA.

Europa är däremot mitt i viruskrisen. Stora ekonomier som Tyskland, Frankrike, Spanien och Italien har inte kulminerat. Deras utveckling har inte heller börjat att planat ut, vilket kan förlänga krisen.

Siffrorna från USA är än mer oroväckande. Där utvecklas viruset nu värst av alla uppmätta länder. USA visar sämre siffror än såväl krisdrabbade länder som Iran och Italien. Trots att de har kunnat luta sig mot lärdomar från Kina och Europa, så är trendar de klart sämst, visar siffrorna från Hopkins University.

Bilden bekräftas av svenska analysfirman Quartoporte som analyserar samhällstrender genom att följa miljontals professionella hemsidor i realtid.

”I USA har både politiker, företag och media har varit sena att reagera. Amerikanerna är 2-3 veckor efter debatten i Europa. Om vi Europa mitt i krisen nu. Så väntas USA nå epicentrum om 2 veckor,” säger Peter Majanen, analysbolaget Quattroporte.

För Sverige får inbromsningen i USA inte så direkta effekter. Vi har endast 3% av vår import från och 9% av vår export till USA. Men de indirekta effekterna är förstås betydligt större.
/claes hemberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *