Hem » Styrelserna ofta underutnyttjade

Styrelserna ofta underutnyttjade

Styrelserna är inte överbetalda. Men används ofta för lite. Kraven borde vara betydligt högre. Det är min bild efter flera bra samtal med styrelseproffset med stort S; Caroline Sundewall. Och hon avslöjar sin favoritroll i styrelsen.

I sökandet efter Styrelsejobbets ABC träffar jag styrelseproffset som är en av landets absoluta stjärnor. Vi har sett henne slagfärdig i Telia, Electrolux, Swedbank, Haldex, Södra och Cloetta. Idag är hon aktiv i Cramo, Hemfosa och Elanders mfl. Dessförinnan har hon en genuin erfarenhet från bankvärlden och arbetat som ekonomijournalist på en rad dagstidningar.

”Innan du tar jobbet i en styrelse måste du läsa på ordentligt. Träffa och diskutera med en rad olika människor i och omkring bolaget. Bolagets jurister är ett exempel på en ofta bortglömd nyckelroll”.

Sundewall talar om ”styrelsearbete” med betoning på arbete och hårt arbete. Vokabuläret ”att ta en styrelsestol” menar hon är alldeles för passivt. Hon har sett många styrelser både från insidan och utsidan. Många är allt för passiva. När styrelser kan vara helt avgörande för vd och ägarna. Något som sällan kommer ut i offentligheten…

I snitt ger Sundewall varje bolag 15-20 möten varje år. Med andra ord är det mycket arbete vid sidan av själva styrelsemötena. Flera dagar i veckan är hon på resande fot. På dagar och kvällar blir det många telefonmöten och diskussioner.

Vd är ett ensamjobb, vilket kanske inte märks från utsidan. Vd:n har en överblick och samtidigt ansvar som ingen annan. Allt det är hen väldigt ensam om. ”Vd:ar borde ofta använda sin styrelse mer aktivt”, menar Sundewall. ”Vi i styrelsen är vd:ns bollplank i första hand.”

Ordförandenas roll i styrelsen är Sundewall särskilt noga med. ”Relation mellan vd och ordförande är helt avgörande. De behöver ofta prata varje vecka. Det är grunden för styrelsens arbete och hur fruktbara mötena och kontakter mellan möten blir. Här finns ofta mycket att göra.”

Styrelserna målas ofta upp som passiva bänksittare. Tvärt om borde fler ägare förvänta sig att aktivt bidrar med både nyckelkompetens, kritisk inställning och nätverk. Allt efter vd:ns önskemål. Ledamöterna har ju en mycket säregen position; med insyn men inget praktiskt ansvar. Här kan ofta vd:ar ställa mycket högre krav på sin ledamöter, ställa frågor och bjuda in till fler diskussioner.

Sundewalls egen favoritroll i styrelsearbetet är revisionsutskottet. ”Du får insyn i ekonomi och regelverk på ett alldeles särskilt sätt. Det ger både fakta, insikter och kontroll. Allt för att göra ett bra jobb. Det är en roll jag verkligen kan rekommenderar”.

Idealstyrelsen är där arbetet sker smidigt, öppet och utan prestige, säger Sundewall. Att åstadkomma det lagjobbet är i huvudsak ordförandes ansvar. Ordförande behöver ha löpande kontakt med vd, gärna varje vecka, för att löpande informera övriga styrelseledamöter. Annars bli jobbet ineffektivt.

Sundewall återkommer flera gånger till integritet. Sedan över 15 år är hon idag styrelseproffs på heltid och tycker att styrelserna ofta får både fel och för lite kritik. Antagligen för att det är en så osynlig makthavare, tänker jag. Det är samtidigt svårt att ändra på. Vd:n är ju verkställande i vått och torrt.

Sundewall ser styrelsen är både viktig coach och tuff kontrollör. Hon har skickat hem både vd:ar och ordförande som inte gjort jobbet.

Även om styrelserna blivit mycket bättre senaste årtiondet, så finns mycket kvar att göra. Det är märkligt att ägarna accepterar gubbhyllor, där farbröder sitter för att de känner någon. Att svenska ägare inte prioriterar kompetens kan sluta med en allvarlig dikeskörning, befarar jag. Inom stiftelsen AllBright har jag sett liknande mönster. Det enda botemedlet är mer jämställd och internationell kompetens och överlag mer mångfald. Här har många ägare ett långt arbete framför sig.

Sundewall har däremot sett svårigheterna för unga. ”All unga 45-åriga kvinnor mitt i ledarkarriären ska ändå inte sikta på styrelsejobb. Det är för osäkert och dåligt betalt. Vänta till du man ta steget fullt ut. Bara då är du oberoende”

Sundewall påpekar också att du behöver åtminstone 2 välbetalda styreseluppdrag eller 5 vanliga för att kunna säga nej tack, om du inte kan försvara styrelsens beslut. Ja, att avgå är ju styrelseledamotens enda säkra reträtt.

Kritiken mot att styrelserna skulle vara överbetalda, håller inte Sundewall med om.
”Däremot kan ägarna ställa mycket högre krav. En styrelserna kan tillföra mycket värde i bolagens långsiktiga utveckling, om ägarna vill det”.

Här en länk till samtalet fredag kl 0915.

/claes hemberg

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *