Hem » Styrelsesamtal med Hemberg

Styrelsesamtal med Hemberg

Styrelsejobbet är krävande och utsatt. Därför startar jag samtal med styrelseledamöter. Fokus är aktuella ämnen och långsiktiga spörsmål. Tillsammans med firman Michaël Berglund som rekryterar toppchefer till näringsliv och styrelser.

Styrelsearbetet utförs mest av allt mellan styrelsemötena. Oftast är det ett eget arbete att läsa in, jaga egna källor och analysera. Ibland blir det också diskussioner över telefon, men framför allt är jobbet ensamt.

För att ge perspektiv på ansvaret och arbetet genomför jag fyra personliga bordssamtal. Vi träffas, sju styrelseledamöter, från helt olika bolag och branscher. Vi delar och diskuterar i öppna samtal, som utgår ifrån personliga förintervjuer, där jag förbereder frågor och diskussioner för att hitta likheter och skiljelinjer. Mötets slutsatser dokumenterar jag och efteråt öppnar vi för ett digitalt eftersnack.

Varje bordssamtal utgår i dels ifrån breda ämnen men också konkreta händelser. Under mötena fördjupar samtalsledaren sedan lyhört dialogen i den mest dynamiska riktningen.

Breda perspektiv kan vara frågor som integritet, kompetens och konflikter. Där vi utgår från verkliga erfarenheter, men också tar upp aktuella anonymiserade exempel. Mer konkreta spörsmål kan sedan gälla styrelsearbete under kriser, strategival, uppköp, vd-rekrytering, cyberhot och frågor som laganda, kompetens samt relationen till huvudägare.

Varje serie styrelse-samtal spänner över fyra mötestillfällen, där gruppen träffas 2,5 timmar per gång fördelade över tre månader. Tre möten med olika samtals-perspektiv ger också deltagarna tillfälle att lära känna andra ledamöter med och utifrån de olika frågeställningarna.

Vårens fyra samtal spänner över:

*Integritet eller lojalitet – ledamoten behöver balansera bolagets, ägarnas och personliga förväntningar, krav och mål. Här finns flera avgörande gränsdragningar och vägskäl.

*Bolagets anseende och livet på börsen – ledamoten ska skydda och utveckla bolagets yttersta värde. Styrelsen ska sedan både kontrollera och delegera ansvaret för bolagets anseende. Men hur?

*Cyberhot och andra kallduschar – utifrån stressar cyberhot, digitalisering, pandemi och klimat. Vi går igenom fakta, exempel, lärdomar och diskuterar styrelsens ansvar och vägar framåt.

*Det goda styrelsemötet & strategiska vägval – en rad kompetenser och personligheter är nyckeln nu och över tid. Även ägarna och även ledningsgruppen behöver utmanas. Vad är rimligt?

Anmäl intresse till: martin.lindstrom@michaelberglund.se

//claes hemberg

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *