Hem » Stordata vässar prognoser

Stordata vässar prognoser

Stordata ska hjälpa oss att förutspå konjunkturen. Det är Konjunkturinstitutet (KI) som nu hämtar internet-data för sina analyser. De kan ge mycket snabbare bild av den närmaste framtiden, än institutets gamla källor. Det visar en rad analysbolag. 

Sedan 1937 har KI stöttat myndigheter, politiker och företag med fakta om vår ekonomi. Det har handlat om historik, men också om prognoser. KI:s prognoser är särskilt viktiga för svenska företag, som ska förutse anställningar, nysatsningar, forskning och utveckling.

Hittills har KI vilat mest på historiska data från andra inhemska källor. Det har talat om arbetslöshet, matpriser och industriproduktion mm. Fördelen här är den långa historiken. Ofta över 100 år. Nackdelen är att dessa långa serier ofta är långt ned i förädlingskedjan. Därför säger de mycket om historien och men väldigt lite om närmaste framtiden. Och det är ju just den närmaste framtiden som stressar de flesta av oss.

Under pandemins snabba förändringar har dessa mer trögrörliga källor visat på ytterligare svagheter. De hänger inte alls med i de snabba skiftena varken när ekonomin föll i mars-april eller återhämtade sig i maj-juni. Därför har KI nu börjat leta efter andra snabbare och mer lättillgängliga data. De talar om siffror på utländsk godstrafik, jobbannonser mm.

En helt ny KI-källa kan också bli google-sökningar. Det kan låta märkligt, men används redan sedan många år av flera analysbolag, för att förutse konsumenters val och trender. Det är inte bara antalet sökningar på ”ränta” som säger någonting, utan en kombination av kanske 25-30 eller 100 parametrar som tillsammans kan ge en bild av privatpersoners syn på bostadspriser, resevanor eller ekonomisk stress.

Ett annat sätt att förstå trender är genom att hämta mer bred data från internet är att läsa av nyhetssidor, sociala medier och hemsidor, och där söka efter ord och uttryck, vilket är mer komplicerat, men också ett erkänt sätt att hitta data för att förutspå framtiden. Fördelen här är att du vet varje gång vem avsändaren är. Det gör du inte i en google-sökning. Hemsidor kan därför göra ditt urval blir tydligare och du kan följa en nischs utveckling under lång tid.

En stor fördel med källan internet är också bredden. Eftersom vi människor gör så mycket på nätet. Allt från att läsa nyheter, till handel, umgås och underhållning. Det gör att källan internet är svår att överskatta och ännu svårare att överträffa

Långt ifrån alla datamängder på internet är sedan användbara. Blickar vi tillbaka är det först sedan vi började använda mobiltelefoner på allvar, vid Iphones start 2007, som vi också på allvar började att använda internet i en större omfattning och ger intressanta volymer för dataanalytiker. Jämför det med bostadstadspriserna utveckling i ex Stockholm, vilket vi har samlat sedan 1875… men långa serier är bevisligen inte alls bäst.

Den stora källan internet har också baksidor. Stora mängder data är direkt oanvändbar eller missledande. Här finns förstås både lögner och tom retorik, men också sann data, som är mer avlöpare och tillfälligheter. Därför är analysarbetet för att förstå data för internet betydligt mer omfattande.

Utvecklingen av mängden data är samtidigt också dramatisk. Om vi nu har 10 år bra historik på över en miljard surfare, så har vi om redan 5 år, hela 50% mer fakta att utgå ifrån. Antagligen får vi loss ännu mer. Eftersom antalet surfare ökar och vi surfar mer. Därför är data-analys av internet fortfarande knappt i sin barndom.

/claes hemberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *