Hem » Skriver rapport om gig

Skriver rapport om gig

Den svenska gig-branschen växer snabbt, brett och är samtidigt delvis hårt kritiserad. Därför behövs en offentlig bransch-rapport som ramar in svenska gig-världens nyckelfrågor och kommer med förslag som breda grupper kan ställa sig bakom. Till detta har betalbolaget Gigapay anlitat en oberoende ekonom… Claes Hemberg. Rapporten ska presenteras i början på 2021.

Svenska gig-branschen är tudelad i både unga, erfarna, nya, mogna och växande bolag. Genom att intervjua branschens 50-talet mest tongivande personer och experter ska rapporten ge en tydlig bild av branschens vägskäl, krav och möjligheter.

Beställarna Gigapay har frågat mig en hel del om konsumentfrågor i bankvärlden. Idag är han dessutom styrelseledamot i betaltech-bolaget Aptic. Samtidigt har jag ingen egen bakgrund gig-branschen, utan väntar se på den med nya ögon. Gigapay säger sig ha beställt en rapport som både är förklarande och konstruktiv.

Ska gig-världen verkligen bidra till vår arbetsmarknad och svenska modellen måste gig-branschen samlas kring konstruktiva lösningar som involverar både kunder, anställda och alla tänkbara parter. Det vill vi bidra till, säger Gustav Malmqvist, grundare Gigapay.

Rapporten kommer att analysera olika delbranscher inom gig-ekonomin som har väldigt olika förutsättningar.

Naturligtvis finns erfarenheter att hämta även från utlandet. Men den svenska gig-branschen behöver främst hitta sina egna arbetssätt, värderingar och överenskommelser som är hållbara i Sverige, på den svenska arbetsmarknaden.

Bransch-rapporten ska in gig-branschens nyckelfrågor och komma med förslag som breda grupper ställer sig bakom.

För att verkligen fånga alla tänkbara erfarenheter av och idéer kring branschen är alla välkomna med åsikter, fakta och förslag. Branschen behöver en bred genomlysning.

Gigapay är ett svenskt mjukvarubolag som administrera löner, skatter, sociala avgifter, försäkringar mm för gig-bolag i Norden.

///

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *