Hem » Samgående kräver stort A

Samgående kräver stort A

Samgåenden mellan bolag kan låta enkelt. Men många misslyckas. Ett särskilt betyg avgör framgången. Från medarbetarna krävs betyget ett stort A. Detta har varit i fokus senaste månaden när jag jobbat med samgåendet mellan betal-doldisarna Aptic och Asitis. De bildar Nordens största bolag i betal-tech, som servar e-handel och finansbolag.

Under mitt arbete i Aptic:s styrelse fick jag frågan. Inför samgåendet behövs ett par nyfikna och färska ögon som är lagom pålästa. Med min bakgrund som journalist, sparekonom och ett antal samgåenden genom åren kan jag se ett tydligt mönster:

1. Målet är medarbetarna. Samgående låter häftigt stort. Men långt ifrån alla samgåenden skapar verklig nytta; för kunder och ägare. För att de börjar i fel ände. Moderna bolag består mest av medarbetares kompetens och engagemang. Då är nyckelfrågan istället: ”skapar samgåendet värde för medarbetarna?” Naturligtvis ska även kunderna och ägarna bli nöjda. Men det börjar med medarbetarna.

 

I Aptic+Asitis var svaret uppenbart. Medarbetarna är problemlösare. De älskar nytänkande uppdrag. Något som blir mer möjligt om bolaget växer en storlek, sträcker sig över flera nischer, tekniker och geografier. Här tar det nya bolaget 4 pluspoäng direkt.

2. Ledarna agerar ihop. Det börjar förstås månader tidigare. När ledarna möts, diskuterar och hittar varandra. De ska ju gifta ihop idéer, värderingar, planer, kunder, priser mm. Ska bolagen har helt eller delt samgående märks här. Sambo passar inte alls. Har de olika drömmar om kunder, produkter, fokus, kan de ju må bättre att leva som särbo… med gemensamma föräldrar.

I Aptic+Aisitis är vd:arna Knut Eirik Storsul och Ingi Jonasson huvudnyckeln. Jo, jag har sett många chefer genom åren. Detta nya par imponerar på mig. De har exakt samma fokus. De har hittat och storgillar varandra. Något som är fullständigt avgörande för att medarbetarna ska ”hänga på”.

3. Skapa energi. Ska samgåendet skapa nya värden, måste här skapas ny energi. Konkret handlar det om att se och gilla varandras likheter och olikheter. Då uppstår energi. För då kan samgåendet öppna för nya idéer och samarbeten. Som sedan gynnar medarbetarnas personliga utveckling, arbetsgruppernas dynamik, nya lösningar på uppdrag och direkt konkret kundnytta.

I Aptic+Astis så uppstår energi direkt. I sociala medier ser jag snart Aptic+Asitis= . Jo, bolagen har levt sida vid sida i 20 år. De känner varandra väl. De har utvecklats lika och olika. Tricket är att ha samma mål framåt. Närmaste veckorna ska de reda ut missförstånd, olika åsikter och vägval. Allt för att skapa energi.

4. Arbeta med kunderna direkt. Samgåenden sätter lätt internt fokus. För att lyfta blicken är ett knep att direkt involvera kunderna i samgåendet. Ring runt och berätta om planer och förväntningar. Så att fokus blir på kundnytta, framför allt. Och inte långa diskussioner om kaffemaskiner och blankett-politik.

I Aptic+Asitis ringde de genast kunderna och nu direkt att dessutom organiserar de om bägge bolagen till ett nytt. Kunderna blir nu mer av ”beställare” genom hela organisationen. Exakt hur det ska utövas är det något som de börjar jobba med nu. Återigen utifrån kundnyttan.

Fyra enkla frågor kan så göra stor skillnad. Samgående kan skapa något som aldrig tidigare funnits. Om fullständiga likar går ihop ger det ofta bara tråkiga rationaliseringar. Spännande blir det när bolagen är lika och olika och hittar en lockande väg framåt.

Slutligen visar de här samgåendet att de kan förändra hela branscher från grunden. Det får jag återkomma till.

/claes hemberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *