Hem » Nästa: räntesänkning

Nästa: räntesänkning

Riksbanken byter fot och börjar nu rita ut nedförsbacken för vår ränta. De är tydliga och vaga samtidigt, som sig bör. Mellan raderna har vi två år med långsamt fallande dyra räntor. Så håll i och härda ut.

Nu talar Riksbanken öppet om att räntan ska ned. Inte ett ord om höjningar. De säger också att utförsåket kan börja redan närmaste halvåret. Men vi ska inte väntas oss någon snabb nedfärd.  Ordvalen är medvetet återhållsamma.

De börjar försiktigt: ”Räntan kan troligen sänkas före tidigare prognoser”. Då ska vi veta att de förrut väntade sig första sänkningen först om ett år, i början på 2025. Ny beskedet redan till hösten.

Sedan är de mer vaga och talar om ”inte uteslutet att styr­räntan kan sänkas”. Det är en nyansrikedom som skulle få Shakespeare att baxna… Men vi måste nog tolk det som ”Ja, räntan kan sänkas snart.” Särskilt om vi läser fortsättningen:

…. ”inte uteslutet att styr­räntan kan sänkas under första halvåret i år”.  Här blir ju beskedet blixtklart. Med logiken att sannolikheten är större i juni än maj. Eftersom tiden är på Riksbankens sida.

Genast börjar vi dödliga att räkna på fingrarna… Här tänker vi direkt på de närmaste månaderna. Men orden är mer väl valda än vi först inser. Orden öppnar för att sänka i juni. Ja, det är också första halvåret.  Som också andra analyshus antytt.

Nedgången blir utdragen

Även om nedfärden startar i juni så blir den seg. För vi vill för allt i värden inte uppleva en ny våg med prishöjningar. Det skriver också Riksbanken om. De är oroade för ”nya utbudsstörningar”. Med andra ord stöket i Röda havet och krig i Mellanöstern.

Dessvärre hör vi även tydligare signaler från näringslivet att de höjer sina priser oftare. Istället för en gång varje år så kan de nu höja varje månad. Det blir ny osäkerhet,  som kan dra upp fler priser.

Dessutom spökar inflationen helt naturligt, upp och ned. Vi väntar vi oss exempelvis högre inflation igen här under våren. Säsongseffekter kallas det.

Kort sagt får vi räkna med dyra räntor flera kvartal framöver. Är vi nere på den naturliga räntan om två år så får vi vara nöjda. 

Lilla beskedet – medvetet otydligt

Det där är ett udda uttryck från Riksbanken. Poängen är att de idag inte givit någon ny prognos, i dagens ”lilla besked.” Hade vi sett vanligt räntebesked hade de sannolikt sänkt prognosen. Nu får de istället tala om det som komma ska.

Samtidigt blir det ”lilla beskedet” mer fokus på diskussion än siffror. Och det kan var nog så värdefullt.

Detta lilla räntebesked är något vi måste vänja oss vid och tolka på sitt sätt. Det är en ny smak i Riksbankens verkstygslåda.

Mer om räntan

/claes hemberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *