Hem » Lokal närvaro avgör

Lokal närvaro avgör

Teknik och pris, må vara viktigt. Nu kräver industrin allt oftare också lokal närvaro, för att service och support har blivit så avgörande. Därför öppnar Göteborgsbolaget Tele Radio som redan finns i 18 länder nu även kontor i Stockholm. Jag diskuterar med Alex Kasagianis om industrins krav på närvaro och service.

Efterfrågan på radiostyrning växer nu i en rad tunga industrier i stora verkstadsstäder men också i storstäder. Genom mina uppdrag för Allgon har jag kommit i kontakt ett nytt fenomen: krav på lokal närvaro.

”Det beror på en kombination av återindustrialisering av städer, men också att serviceyrken tar mer hjälp av radiostyrning. Plötsligt kan lokal närvaro vara lika viktig som teknik och pris”, säger Alex Kasagianis, regionchef Tele Radio i Stockholm.

Trots att radiostyrning har över 100 år gamla anor, växer den snabbt både geografiskt och i ny teknik. Efterfrågan märks både i tunga industrin och bland mellanstora bolag, i landsbygd och i städer.

Det globala bolaget Tele Radio, växer därför med 2-3 nya länder varje år. Samtidigt öppnar de sitt andra lokala kontor här i Sverige. Efter 18 länder når Tele Radio Stockholm. Det handlar om service, berättar landschefen Erik Janson.

”Tele Radio tillhör de bolag som växer snabbast i radiostyrnings-världen, med ungefär 20 % per år. Vi växer både globalt och lokalt. Efterfrågan gäller både säkerhet och effektiviseringar och då är service avgörande. Därför öppnar vi i Stockholm”, säger Erik Janson.

Hittills fokuserar radiostyrningen inom industrin mest på säkerhet. Den ska avhjälpa vid farliga och svåra situationer. I takt med att industrin söker effektivisera och rationalisera har radiostyrningen nått en andra våg av efterfrågan. Den har nått chefer och styrelserum.

”Radiostyrning var tidigare bara en fråga på golvet. Idag är det allt oftare en fråga för chefer och styrelse i jakt på effektiviseringar. Det ökar kraven på data, uppföljning och support”, säger Kasagianis.

Den personliga servicen och supporten har blivit en nyckel för att stödja kunderna att använda tekniken fullt ut.

”Med bättre support kan vi också göra ett mer effektivt och lönsamt jobb åt kunderna”, säger Kasagianis.

Jakten på effektiviseringar gör industrin mer vaksam på minsta störningar och driftsstopp.

”Dagens kunder kräver svar direkt, service över telefon och support direkt. Det gäller särskilt när radiostyrningen kommer in i servicebolag, som är mer vanligt i just storstäder”, säger Alex Kasagianis.

En växande andel av radiostyrningen väntas fokusera på service och support.
”Kunderna vill se ännu smidigare radiostyrning. De vill se mer service och support både före, under och efter. Från beställningen, utvecklingen, anpassning och underhåll under industrisemestern. Här finns mycket viktigt jobb att utföra. Återigen krävs då lokal kompetens,” säger Kasagianis.

Tekniken kan ofta vara ganska lika, men den lokala och personliga anpassningen gör att användaren upplever och använder radiostyrningen väldigt olika.

”Radiostyrningen kan utvecklas vidare på många sätt. Den kan framöver effektiviseras med exempelvis kameror som hjälper användaren att se skymda vinklar. Med röststyrning kan vi också ge kunder nya sätt att uppleva och använda styrningen. Finns det önskemål så finns det lösningar”, säger Kasagianis.

///claes hemberg

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *