Hem » Krisen närmare styrelsen

Krisen närmare styrelsen

Kriser i bolag var länge olyckor, bränder, utsläpp och katastrofer. Så är det inte längre. Nu landar de oftare på styrelsens bord eller kanske mitt i styrelsen.

Kris, bara ordet väcker obekväm oro. Vi kanske ser framför oss att hela verksamheten brunnit ned eller fabriken står utan el. Men det är en gammal och ofta förlegad och nära ointressant bild av kris idag.

Mer om styrelsearbete

Sådana här kriser var en riktig kris förr, men idag sker de mycket sällan. Vi har få fabriksbränder, flygplanskrascher och oljeläckage. För verksamheterna är idag långt mer genomarbetade, styrda och professionella. Och om de sker så finns närmast alltid system som bromsar, skyddar, och sköts av den gängse verksamheten.

Gårdagens kriser är idag närmast incidenter. Som sköts av den lokala chefen och aldrig på riktigt berör styrelsen. Riktiga kriser landar närmast i knät på styrelsen. Därför denna diskussion idag på Berglunds styrelseutbildning. 

Backar vi till huvudfrågan: vad är en kris, så får vi en ny bild av dagens kriser. För vad är en kris egentligen? Någon skulle säga ”överraskande avgörande” eller ”plötsligt dyrt” eller ”stor förändring”.

Men kärnan av en kris är kanske mest av allt ”ett vägskäl med långsiktig effekt”. Alltså inga vardagsfrågor. Ingen incident eller motgång. Behöver inte vara överraskande. Utan mest av allt en ”stor långsiktig effekt”. Med andra ord en styrelsefråga.

Den kan dyka upp långsamt eller fort. Poängen är att vägskälet har stor betydelse många år framöver. Till skillnad från gängse strategival är krisen påtvingad och oundviklig.

Därför står krisen och styrelsen väldigt nära varandra.

Eftersom styrelsen är just där för att följa, analysera och vakta de långsiktiga frågorna. Och krisen är just långsiktigt avgörande så blir krisen och styrelsen nära, oskiljaktiga och ofrivilliga kompanjoner.

För dagens kriser uppkommer inte alltid i organisationen, även om de också uppkommer i från av MeeToo och cyberhot som kostar både förtroende, pengar och förlorat fokus. Sabotage är vanligare. Dataläckor är allvarliga. Men alla dess borde närmaste chefen klara. Så att de aldrig blommar ut i kris – med långsiktiga effekter.

Pandemin i sig är ingen kris för de flesta verksamheter. Däremot hur vi möter den kan skapa en intern kris. Alla de arbetstimmar som slukats av pandemin när vi tappat fokus på verksamhet och kunder. Nej, de bästa exempel på krisarbete under pandemin som jag sett är de som strikt skiljer på pandemi-kris-arbete och vanliga offensiva verksamheten. Så att inte de riktiga långa planerna tappar fart.

Dagens riktiga stora frågor som verkligen kommer påverka oss är istället de stora skiften vi har framför oss närmaste årtiondena. Där många kommer att gå fel och sätta sig själva i kris, allvarligt försämras eller gå i konkurs.

Det är inge småfrågor vi talar om. Digitalisering, hållbarhet och elektrifieringen. Om vi tar tag i dem, så kan vi använda dem till vår fördel. Om vi gör felval, sena val eller blundar lär det däremot ställa till det för verksamheten på avgörande långsiktiga effekter – med andra ord – en kris.

Vad har detta med styrelsen att göra? Även om vd sjävklart är ansvarig för verksamhetens vardag så är det styrelsen som ska blicka långt framåt, se och välja i de stora vägskälen. Så har de stora krishärdarna landat i styrelsernas knä.

Mer om styrelsearbete

Vilka organisationers kriser har du upplevt? /claes hemberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *