Hem » Från diesel till data

Från diesel till data

En av våra värsta klimatbovar, dieseln, ersätts nu med el. Tempot i övergången avgörs av data. Både data in och data ut. Data som varje hundradels sekund optimerar elfordonens batterier, rutter och laddning. För att el verkligen ska kunna kapa kostnader och närmar sig koldioxid-zero.

I övergången från diesel till elektricitet sker något mycket större än byte av energi. El är bra för att minimera mängden koldioxid. Samtidigt kan el kraftigt sänka kostnaderna. Svaret är ”max data”.
Fordonsindustrin behöver därför släppa det heta fokuset på lastbilar och förbränning av diesel. Istället måste fordonen blir en mer aktiv del i hela transportsystemet och all den data som finns där. Att samla och använda data, kort sagt.
.EFö
Från enskilda till flottor
För enskilda lastbilar räcker inte till i elvärlden. Här krävs ihopkopplade flottor. Branschen går från tala hästkrafter till snarare hästflockar. Ska branschen markant minska kostnader och koldioxid så krävs a) flottor med ellastbilar som rullar med stöd av b) system för varje gods som tillsammans ritar ut c) den optimerade ruttplaneringen.
Och scenariot utgår från el-lastbilar. Eftersom med el kan fordonens alla data kopplas ihop, följas och ledas med sensorer och mjukvara. Från lager förbi laddstationer och till butikshyllan. Dygnet runt. Med en rad olika stads-flottor och sedan ihopkopplade med en nationell flotta mellan städer.
.
Ägare med längre vyer
För ingen enskild lastbil är längre smart nog som solitär, utan måste ingå i ett större system. Och den måste ägas och planeras in på rutter, varje minut och timme flera år framåt. Som it-bransch gick från stationär dator, till stordator och nu molnlösningar. Här är stordatorn en lastbil med allt längre släp.
El som energiform blir som molntjänster för datorer. Allt kan äntligen kopplas ihop. Och det är då den blir smart på riktigt.
Nya ägare på väg in
Även tidsperspektivet dras ut. Ju mer data ju längre perspektiv kan vi arbeta efter. Desto längre tålamod behövs från ägarna för att desto längre och starkare affär står till buds. Det handlar inte längre om att bygga en ny lastbil var 7:e år. Utan nya data som ständigt förändrar, justerar och finkalibrerar vägen framåt.
.
Branschen byter därmed också huvudfokus. Från produktions-fokus med bättre förbränning i dieselmotorn. Istället behöver branschen bredda blicken för att se en allt bättre transportkedja. Från fabrik, lager, tåg och butik. Transportkedjan blir förresten snarare en cirkel,  när återvinningen räknas  in.

.

Från fordon till kundnytta
Och ett ännu större kliv väntar. Att; inte utgå från teknik, utan utifrån kundens behov och kundnytta. Det är inte fordonsteknikerna som sätter agendan, utan kundens detaljerade behov över flera år framåt. Ja, rakt in strålkastarljuset kastas en rad perspektiv, aktörer, frågor och särskilt många nya snabbrörliga datapunkter.
Branschens huvudfråga blir då inte bästa fordon, utan bästa transport och bästa kundnyttan utifrån varje enskilda kund, gods och tillfälle. Och bäst blir den som samlar flesta datapunkter från kunden sammanvägt med godset. Med utblick minuter, timmar och månader framöver.
.
Att våga sätta ett värde
Första aktören som verkligen satte ett värde på transporten var kanske Amazon. De lovade en direktleverans till ”din dörr”. Plötsligt insåg kunden att ”hur” jag får hem mitt köp. Att det har ett mätbart värde för mig. Och Amazon vann en etappseger som på många sätt hålla i sig i över två årtionden.
.
Nästa naturliga steg är lika självklart transport-Zero. En transport med nära zero koldioxidavtryck. Det är ju bara en tidsfråga innan kunder, ägare och intresseorganisationer kräver det högt och tydligt. Vem blir först, är nu frågan.
.
Tre nya branscher
Här kommer datan återigen in i bilden. För när slutkunden familjen Svenssons krav på zero vägleder även transportköparna är svaret el-flottor + data. Samma svar som även pressar kostnader, som ägarna och kunder också vill.
.
Fram träder tre vägskäl. Framgången för el-fordon styrs allra mest av;
*Batterierna får många olika kvaliteter; lätta eller tunga, snabbladdare eller långvariga mm.
*Ruttplaneringen kommer vara bred eller smal. För att samtidigt styra batterier, fordon, rutter, kundlager eller hitta nischer.
*Laddstationer är nästa växande vägskäl. Hur många behövs, var och hur länge ska lastbilen laddas, eller ska chauffören hellre byta lastbil, är en av många nya frågor.
.
Långa avtal avgör
Allt kokar ned till en optimal transport, där transportkunden blir blir mer nöjd till lägre prislapp. Varje delseger i koldioxid och kostnader kommer att avgöra vem som får nästa femårsavtal. Ja, transporter blir inte längre sista minut-köp, utan den som planerar bäst i detalj och längst fram i tid, kommer få bäst pris, lägst kostnad och lägsta koldioxidavtryck. Så enkelt.
.

Därför avgörs inte nästa era av el som energiform, utan vägskälen ligger i datan som samlas in, analyseras, styr och vägleder; batterier, ruttplaneringen och inte minst laddstationerna..

En eller många nischer

Där varje aktör i den nya transportvärlden kommer att behöva spänna över olika nischer. Vem som tillverkar varje lastbil får vi se. De lär finnas väldigt många olika producenter. Liksom många olika mjukvaror och laddstationer.

Det avgör är kostnader och koldioxid. Och vilka som har bäst data att få de olika delarna att jobba bäst ihop. På riktigt lång sikt.

Vad väntar du dig av transportvärlden? /Claes Hemberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *