Hem » Flera veto mot Libran

Flera veto mot Libran

Valutan Libra har plötsligt väckt en rad centralbankers intresse för digitala valutor. E-kronan har fått många att höra av sig till svenska Riksbanken. Det berättade Henry Ohlsson, när jag intervjuade honom på P27:s första konferens. 

I takt med att räntan blivit låg och inte lika starkt redskap i styrningen av ekonomin är tydligt att andra frågor blivit viktigare för riksbanken. E-kronan, libra och andra valutor och betalningar fångar allt mer diskussion.

Vårt samtalsämne gällde därför pengar, e-kronan, libra och betalningar. Ämnena kanske inte låter så spännande. Men vi talar om något som rör alla människor gör varje dag. Och här sker nu stora förändringar. En med skarp insyn är Henry Ohlsson. Vi tala om allt från swish, kort, e-handel ….
.
”Senaste året har dessutom Facebooks diskussion om att införa en egen valuta, Libra, verkligen satt fart på centralbanker över hela världen. Många har hört av oss till oss för att lära om vårt e-krona-projekt.”
Centralbankerna har varit uppriktigt överraskade och skeptiska till Facebooks egen valuta. Centralbankerna ser betalningar som en statsangelägenhet. Det handlar om att stå på medborgarna sida i första hand. Det handlar om stabilitet och samhällsskydd. Medan kommersiella bolag talar om konsumenter och vinster.
.
När jag hör Henry resonera om detta så är svaret uppenbart. Centralbankerna världen över lägger in sitt veto hos en rad politiker. Inte för att de har veta, men för att politikerna litar på sina centralbanker. Naturligtvis tycker teknikjättarna och affärsbankerna att fri konkurrens ska råda. Men här får de på pälsen. Inte öppet, men indirekt.
.
Istället diskuterar Henry och jag svenskarnas betalningar:

”När jag började på Riksbanken för fem år sedan så var räntan och penningpolitik den stora dominerande frågan. Idag har betalningar blivit en påtaglig fråga, drivet av svenska folket öppenhet för ny teknik och även några tech-bolag.”
Svenskarnas betalningar ligger i absoluta framkant i världen. Anledningen är vår teknik-optimism. Detta märks inte minst i andelen sedelbetalningar som fallit skarpt senaste åren. Nu bara 13% rapporterar precis Riksbanken.
.
”Därför har vi med stort allvar ökat på tempot för att undersöka möjligheterna att införa e-kronan. Vi vill ge svenska folket samma trygga betalningsmedel som en sedel, där det stor ”garanteras av Riksbanken”.
Därmed sagt beskriver Ohlsson en värld där vi har två olika digitala kronor. Dels de som garanteras av Riksbanken och de som garanteras av affärsbankerna. Något som borde innebära även att jag har ett personligt konto Riksbanken. Det kan bil en konkurrens och även maktdelning spännande att följa.
.
När vi talade om framtiden för betalningar, så berättade Henry om ett besök på en pizzeria i Norduppland häromåret. De tog inte kort utan bara kontanter och Swish. ”På sikt ska vi nog förvänta oss att inte bara sedlar försvinner, utan även kontokort. Tekniken utvecklas hela tiden.”
.
Betalningar har uppenbart blivit ett nytt fokus i den ekonomiska debatten. Det handlar både om säkerhet, stabilitet, integritet men även kunddata och makt över handel och konsumtion. Spännande, är bara förordet.
Därför handlade detta samtal med vice riksbankschef Henry Ohlsson inte om räntor. Innan vi gick upp på scenen överraskade Henry mig på ytterligare ett sätt, när han viskade; ”Hoppas att vi kan få dem att skratta lite. Det tycker jag är viktigt”. Och det lyckades han med fyra gånger, om jag räknade rätt.
/claes hemberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *