Hem » En batteristad färre

En batteristad färre

Northvolts planerade batterifabrik i Borlänge blir inte av. För produktionen söker hela tiden bästa tänkbara jaktmarker. Och utbudet är idag långt större än efterfrågan. Just nu.

Produktionen av batterier globalt har ökat markant de senaste åren. Kina dominerar med tre fjärdedelar av produktionen, medan Europa och USA delar på sista fjärdedelen. Det handlar om imponerande 8 TWh nästa år. Dessutom bygger flera kinesiska bolag fabriker i Europa och även i Mexiko…

Läs mer: Batterierna

Det är en historisk expansion, vilket inte är förvånande med tanke på låga räntor, politiska löften och stor efterfrågan. Det borde gynna nya batterifabriker, vilket rader av politiker och industriella aktörer pekar på. Detta syns även i Sverige, där Mariestad och Göteborg redan är på gång.

Bromsar i Borlänge

Northvolt väljer under tiden att inte bygga i Borlänge. Istället väljer de att lägga mer kraft i Tyskland och Kanada. Orsaken är subventioner. Medan Sverige subventionerar med cirka 1 procent av byggkostnaden, så bidrar tyskarna med upp till 20 procent och kanadensarna med upp till 50 procent.

Naturligtvis påverkar lockbetet 1% byggplanerna. Det är också en viktig signal till svenska politiker. Den politiker som vill skapa jobb i konkurrens med andra länder, behöver ta sig en funderare.

Det gäller också behovet av 500 batteriparker i Sverige. Där kan politiker göra skillnad.

 

Svagare efterfrågan

Problemet just nu är dock den svaga efterfrågan. Den förväntas ligga under 2 TWh nästa år, vilket är bara en fjärdedel av utbudet. Orsakerna är svag köpkraft globalt efter åren med inflation samt att övergången till elbilar bromsar in när trycket på industrin minskar med lägre krav.

Det är en typisk bubbelproblematik. Många ser affärsmöjligheter, vilket leder till överkapacitet och prispress som sedan stabiliserar sig på en ny normallägesnivå.

Tillfälligt svag efterfrågan

Det naturliga utfallet är fallande batteripriser just nu, men detta märks inte direkt av oss konsumenter eftersom vi sällan köper färdiga batterier.

Däremot ser vi resultatet i form av fallande priser på elbilar, och det kan förväntas fortsätta eftersom batterierna utgör en stor del av kostnaden för elbilar.

Ränteläget dyrt än

Så länge räntan förblir hög kommer uppstarten av nya batterifabriker att gå långsamt. Men om räntan sjunker kan även batteripriserna bli lägre och försäljningen öka igen. Kanske kan utbud och efterfrågan åter balanseras om 2-3 år. Vi får se hur det utvecklar sig.

Batterifabriker behövs

Batterifabriker knutna till egna märken har en ljusare framtid, som Volvo Lastvagnar i Mariestad och Volvo Personbilar i Göteborg. Dessa varumärken vill öka andelen inhemsk produktion av bilkomponenter och påverkas inte lika mycket av nedgången i batteripriser. Däremot påverkas de av den svaga efterfrågan på elfordon. Å andra sidan är detta framtiden, frågan är bara takten. Just nu går det lite långsammare.

Läs mer: Batterierna

/claes hemberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *