Hem » El är elefanten i rummet

El är elefanten i rummet

Kineserna har ett fast grepp om världens framtida el-marknad. Europa och USA är långt efter. Tesla kommer att få det svårt. 100-tals miljarder behöver nu investeras i vårt elsamhälle, el 2.0, om vi inte ska missa de många affärerna i el-världen. Skatt på koldioxid är ett logiskt sätt att styra, det säger en övertygande Carl-Erik Lagercrantz, när jag träffar honom, ordförande Northvolt.

Det tog hela 1900-talet att bygga upp världens infrastrukturer kring fossila bränslen. Närmaste årtiondena ska vi växla över till el. Naturligtvis kostar detta enorma summor. Något samhället, politiker och investerare inte tycks vara redo för. Förutom kineserna då.

Det handlar om att investera för att få ned kostnaden per enhet: solcell, batteri, elmotor…. Så att varje steg mot el blir betydligt billigare. Först då kommer tekniken spridas, nya uppfinningar skapas och förändra samhället i grunden. Ungefär som när billiga chip möjliggjorde  smartphones. 

Övergången till elsamhälle påminner om den från 3g till 4g. Vi kanske minns den som smidig. Men den var påfallande dyr, lång och svår. Kalaset kostade många miljarder. Men den största svårigheten var att övertyga investerare om behovet.

Den här gången, när el 2.0 tar plats, ska inte pengarna ska inte gå till uppgrävda gator och tjocka kablar. Det är för dyrt. Utan här behövs lokal och smart elproduktion och lagringEftersom den gröna elen är nära sammankopplad med det ojämna vädret, med sin sol och vind.

”4 g var en idé som vi lyckades engagera investerare i. Inte visste vi att 4g skulle vara grunden till hela smart-phoneindustrin med nya tjänster och världsbolag Spotify, Netflix, Facebook… Vilka idéer, teknik och svar, som kommer i bakvattnet av elsamhället har vi ingen som helst aning om. Men det lär bli omfattande och okullkastande, säger Carl Erik Lagercrantz.

Lagercrantz, har en bakgrund inom just telekomindustrin. Och jämförelsen är vettig. Vi talar om infrastruktur som vi ser kostar stora pengar, men vars nytta vi inte riktigt kan specificera.

Jämför vid prislappen för 4g så kommer övergången till elsamhälle kosta i storleksordningen tio gånger fler. Utmaningen är inte så mycket tekniken. Den finns mest redan. Utan svårigheten är att måla upp vikten, nyttan och pressen.

”Kineserna är väldigt duktiga på el. De har insett behovet och har kraft att genomföra det. Deras politik lämpar sig ovanligt bra för just stora omfattande reformer. Detta gör att vi i västvärlden har komma två efterkälken.”

Elon Musks Tesla kommer att få det mycket tufft menar Carl-Erik.

”Vi har många medarbetare från Tesla hos oss på Northvolt. Närmaste femåren kommer världens bilindustri att ta ett fast grepp om elbilsvärlden. Det kommer bli besvärligt för Tesla. Hur tidiga, duktiga och imponerande de än har varit.”

BMW kommit längst i Europa, menar Carl Erik. Bilindustrin är annars väldigt fast i bensinmotorer, deras  kärnkompetens i över 100 år. Nu tycks de inte visa elen lika stort intresse. Samtidigt seglar Google upp som bilproducent, eftersom de kan självkörande teknik. Ja, den bilvärld vi känner lär se radikalt annorlunda ut om bara ett årtionde.

Återvinning av batterier kommer att bil en stor industri i sig, menar Carl Erik. Här finns mycket råmaterial och att återvinna på ett miljövänligt sätt blir en viktig ekonomisk fråga.

”Skatt på koldioxid är självklart. Den bil eller det batteri som kostar mest koldioxid att producera och avveckla blir dyrast. Sådan punktskatt kan snabba på omställningen rejält”.

I höst ska Nortvolts egen testanläggning vara klar. Flera stor investerare är på väg in. Det väntas bli klart inom kort. Redan hösten 2020 ska den stora fullskaliga anläggningen var färdig. Vi får hålla tummarna. Med tanke på de många nya idéer, företag och bolag som kan växa fram i skuggan av en sådan födelse av en ny infrastruktur.

Vad vill du veta om el 2.0?/claes hemberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *