Hem » Cheferna i kris

Cheferna i kris

Många rötägg till vd:ar och chefer blir märkbart synliga i höst. Ovanligt många blir då uppsagda. Styrelserna får en tuff uppgift att städa. För nu är det snart slut på pandemiåret som ursäkt och undantag. Företagets innersta kultur blir nu satt i strålkastarljus.Pandemin har visat vilka chefer som duger och inte alls klarar jobbet som digital chef. Det gäller både vd:ar, mellanchefer och gruppchefer. Tillbaka i den allt mer vanliga vardagen avtäcks missförhållanden och allvarliga brister.

Den viktiga MeToo-debatten under 2017 kan till hösten få en repris som är bredare och mer gränsöverskridande. Efter krisen avslöjas rötäggen. Då kan ruttna ömsom kortsiktiga värderingar bli synliga. Har den interna kulturen överlevt eller fallit sönder?

Visst finns svenska företag som klarat digitalt ledarskap. Men till hösten blir tiden knapp. Omstarten måste ske snabbt. Granskningen av ledarskapet under krisen kan därför bli extra rak, uppriktigt och skoningslös.

När vi nu ska utvärdera utvecklingsarbete, marknadsandelar, och inte minst kundernas och medarbetarnas nöjdhet så finns inte längre några ursäktande tillfälligheter. Flera välkända bolag lär få se en historisk städning av den negligerade chefsbyken. Cheferna som inte hängt med på resan till moderna distansjobbande företag, får rappt lämna in passerkortet.

Under den strikta pandemin gick det att komma undan med tomma påstående som ”vi måste göra det” eller ”det är en order”. Nu ska vid däremot tillbaka till kontor, vardag och våra långa mål. Då kommer glappet, fadäserna och missarna att synas i öppen dagar.

Jag hör om buffel-chefer och alfa-hannar som fullkomligt förstört och kört sönder sina organisationer under pandemin. I brist på insyn och kontroll har de jobbat med fruktan som främsta verktyg. Forna nära kollegor litar inte längre på varandra. Sådant förstör och sargar bolag att kanske aldrig repa sig.

Där chefer inte jobbat med öppenhet och fakta, utan maktspel och dolda bakdörrar blir fallet som störst. Ska sådana bolag hitta tillbaka så måste de antagligen sopa trappan uppifrån. Den vd som själv lett ett ruttet ledarskap kan knappast vara kvar.

Tyvärr har även flera framstående organisationer med högt renommé fallit för denna enkla dystra krislogik. Jag hör medarbetare och även kunder säga ifrån: ”Chefen har tappt fingertoppskänslan. Det blev så tydligt under pandemin”.

–––

Bristerna i förtroende mellan chefer och anställda har blivit extra tydliga under distansjobb och digital företagskultur. Att sätta mål och sedan mäta har blivit svårare. Det kräver nära och fullt ömsesidigt förtroende. Att tydliga värderingar verkligen genomsyrar bolagen. Under kriser tar annars kortsiktighetens billiga genvägar snabbt över. 

För att leda i vår nya distanserade värld krävs en ledare som verkligen vill lyssna, diskutera, besluta, förankra och delegera. Och allt måste vara mer metodiskt och tydligt. Gedigna analyser och planer långt bortom pandemin kommer nu att prövas på allvar. Det går inte att köra korridorsnackets snicksnack och gräddfil. På distans är istället rättesnöret torgets öppenhet och excel:s rutnät den osvikliga överblick.

Även de goda cheferna behöver tänka ett varv extra. En god vän och vd hade för vana att en gång om dagen ta sin kaffekopp och gå en runda på varje våningsplan. Senaste året har den folkliga och nära ledarstilen varit enormt svår. På distans krävs en ny delaktighet, personligt ansvar och engagemang. Att leda på distans kräver en nytt utbud av tentakler, arbetssätt och nyckeltal.

Kvalitet i ledarskapet är en brinnande het fråga. Vad är kvalitet när det gäller utvecklingsarbetet, på distans? Hur mäter vi ett hållbart arbete, när vi inte vet hur kollegor arbetar eller ens mår?

Problemet med att leda på distans påminner om kruxet med chefsbonusar. Det är lätt att mått och medel styr åt fel håll, blir kortsiktiga eller missriktade. Ofta upptäcks det först flera kvartal och kanske års för sent. Och styrelsen är ansvarig, även om de själva helst duckar just dessa frågor.

Därför blir hösten så spännande. De chefer som klarat digitalt ledarskap, hållt i gång utvecklingen, hållt i budgetar, kvalitet, ambitioner och inte minst kundernas förtroende… kommer se sina organisationer gallopera ifrån konkurrenterna. Med andra chefer får gå plankan.

Vilka chefer har du? /claes hemberg

 

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *