Kort kallsup i priserna

Läs mer

Nästa: räntesänkning

Riksbanken byter fot och börjar nu rita ut nedförsbacken för vår ränta. De är tydliga och vaga samtidigt, som sig bör. Mellan raderna har vi två år med långsamt fallande dyra räntor. Så håll i och härda ut. Läs mer